Mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano

Posted by / 18-Jul-2017 07:27

Ginugunita ngayon taon ang ika-116 anibersaryo ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano, isang marahas na gerang agresyon ng Estados Unidos upang sakupin ang Pilipinas.Ang Digmaang Pilipino-Amerikano ang simula ng isang-siglong paghahari ng kapangyarihang US sa ating bansa.Pinadala ng Amerika si George Dewey upang pataubin ang pwersang pandagat ng mga Espanyol at nabansagang “Hero of Manila” habang sa buong Pilipinas, ang mga bayan ay pinapalaya na ng mga Anak ng Bayan.Sa napipintong pagkapanalo ng ating himagsikan, isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista sa pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas na nilagdaan noong June 12, 1898 na ang ating bansa ay, “…under the protection of our Powerful and Humanitarian Nation, The United States of America.” Naku sa Proklamasyon pala natin ng Independensya, itinali na natin ang sarili natin sa kanila, kaya nariyan pa rin ang impluwensya nila.Binago at ginawang mabilis ng mga Amerikano ang paraan ng paglalakbay ng mga Pilipino kumpara sa panahon ng mga Espanyol.Pinalaganap ang paggamit ng mga tren, tranvia, kotse at bus.

Kumbaga, para sa kanila dapat hindi lamang ito verbal para maging opisyal habang sapat na sa ating mga Asyano ang palabra de honor at kung minsan insult pang magpasulat.

Tinataya ng mga historyador na umabot sa 1.5 milyong Pilipino ang namatay sa digmaang ito.

Sa Luzon lamang ay umabot ng 600,000 ang patay na Pilipino, ayon sa konserbatibong pagtaya ng peryodikong .

King naman ang siyang naatasang mamuno sa pakikipagdigmaan sa Bataan.

Unti-unting naramdaman ng kawal ng mga Amerikano ang paghina ng kanilang hukbo laban sa mga atake ng bansang Hapon.

mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano-72mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano-8mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano-49

One thought on “mahalagang pangyayari sa pagdating ng mga amerikano”

  1. Im open to those who are willing to get to know me. About Guys I Want To Meet: Everyone's here for some reason. I guess im just ready to meet some nice people to share some common values. I'm quite extrovert, love a good conversation, and also a silly ...